Motherfaster live @ Wreck Athens fest

wreck ath festWe are glad to announce that we are going to perform at the first day (20/3) of Wreck Athens fest!

The event will take place at Kyttaro live stage on 20-21-22 March 2015.

Address: Ipeirou 38 & Acharnon, Athens (Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα)

Ticket price: 12 € for 2 persons if you buy them from us (mail us at: motherfaster@ymail.com)

9 € per person at the door

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1375556272743974/

 

An absolute motherfaster! (Album review from WMD Studios)

Logo

Well, whoever holds the opinion that ‘Rock is Dead’ should face the Motherfaster!

The above statement is a light in the dark for all lovers of heavy and pounding sounds of ‘Heavy Metal’ and Rock: from those who have had cut down their locks and cried in the night hearing Justin Biebers’ being played over and over on the radio, to those who have sold their soul and taken the distortion pedals out of the effect’s chain –to produced cleaner/lighter sounds- just to feed their (Sunday School going) kids…

Ironically, Motherfasters is producing the darkest music (in their genre) that I have heard in the contemporary acts so far. Their menacingly corrupting songs include tales of a wide range of insane realities: from topics like drug-sex-abuse to serial-rapists and laments-of and about-gods to underworld-gangsters.

Yeah, not the stuff for Sunday Schools…

Motherfaster is: a three piece ‘Rock Machine’, driven by the Ozzy influenced vocal antics of Paminos (who also holds the Bass guitar) with Bill fanatically rendering riffs after riffs; that could put smiles on Toni Iommi’s face, and then they have Jim thrashing drums -while keeping the trio steady at the same time. The trio is (surprisingly) from Athens, Greece. These three got together in the fall of 2011, and after some initial experiments (and around a dozen gigs during 2012, 2013) they took the applause of their fans seriously, and conjured up a studio album (March 2014).

In November 2014 they released the first single ‘The nymph and the god’ which was featured in the compilation CD Fear Candy No 138, that comes with Terrorizer magazine (Issue 254) along with some other existing bands.
It is needless to say, but the moment you play Motherfaster, the first thought that hits you is: “Oh my god, this is the rebirth of Metal…”

If I hadn’t been keeping an eye on the aging monsters of Black Sabbath, I would have mistaken Motherfaster for their pseudo name. Motherfaster has got the same musical chemistry going, only with a refreshed and original zeal.
Their sound ranges from Hard (Blues oriented) Rock to Heavy Metal, very much into pioneer’s style, and the feel of it tells about the varying influences of Sabbath, Pantera, Judas Priest and even Black Label Society at times.

My favorite pick is 24/7 (the song about Mafia Guy) with its in-your-face attitude. So far Bill has impressed with his guitar chops, but I would love to hear him using less takes/layers during guitar solos.

In conclusion, Motherfaster gets thumbs up from me; with a middle finger attached to it…

Original article link: http://www.wmdstudios.co.uk/absolute-motherfaster/

Iranian interviewer/musician Salim Ghazi Saeedi questions Motherfaster for Art Rockin’

Motherfaster: 2014 sounding original Black Sabbath!

motherfaster1by: Salim Ghazi Saeedi(*)

Motherfaster: Clear guitar sounds with strong riffs. They immediately reminded me of original Black Sabbath but with the 2014 sound! Please visit Motherfaster at their Official website!

Hey guys! Welcome to Art Rockin’ Magazine! Could you please introduce Motherfaster and its members for our readers?

Paminos: Motherfaster is a three piece heavy metal band. I sing and play the bass, Bill plays the guitar and Jim is the drummer. The music is “straight in your face” and the lyrics tell all the kinds of dirty stories.

What on earth (or the hell) does Motherfaster mean?!

Jim: It doesn’t really mean something and if you over think about it, you can give many explanations. It’s just as cool as it sounds.

What you regard as your influences?

Bill: Tony Iommi is the main reason I play guitar and make music, Randy Rhoads is a huge influence for me, also Dimebag Darrell who is the most powerfull – kick ass guitar player that ever existed for me. Gary Moore, Rory Gallagher, Chuck Shuldiner, Andy la Rocque, Glen Tipton, Adrian Smith, Criss Oliva, Paul Queen and a lot more…

Paminos: Most of the music between Black Sabbath, Alice Cooper and black metal bands like Rotting Christ, Cradle of Filth.

Jim: Asphyx and Manowar!

How you obtained such clear sounding guitars in recording process? I am asking ‘cause I am guitarist myself and I know it IS clear!

Bill: I did use a 100w all tube amp with a 4×12 speaker cab and two sm57’s. Before that I used an overdrive pedal, I made myself, to boost the amp a little bit more. The amp’s master volume was set high enough, ’cause I like the feel of natural overdrive, the power tubes produce in high volumes.

Could you explain today Athens heavy metal music scene to our readers?

Paminos: I think Athens and Greece in general have a great level of quality in the metal scene. You can hear really great metal and rock music from all genres.

motherfaster2Do you plan concerts outside Greece? How you intend to obtain this plan?

Paminos: We want to set up some European live dates, but we focus on the release of the album first! After that, we’ll get all the help we can, from our friends in the scene, to make that happen.

Motherfaster’s debut album cover is pretty cool! Who has designed it and what are the ideas behind it?

Paminos: The idea was mine. When we were recording the album, I saw an illustration of the female reproductive organs and thought it would make a great cover if we kept the main shape of it and do some arrangements. The person that made it is called John Nazos. He is a great graffity artist and a very nice guy!

I see you mostly have had gigs in Athens? Do you intend to expand your touring geographically?

Bill: It would be a dream come true for us to tour anywhere outside the country! It is a big honor for me to be invited somewhere where people give a fuck about my music!

What is the theme in your lyrics? How you write them?

Jim: In collaboration with Paminos we track down some of the dirtiest and most interesting stories we have experienced ourselves or heard from others.

What is your composition routine? Do the band members contribute in composition or it is all written by one person?

Bill: We don’t have a specific composition method for sure! Half of the music in the record is written by me and the other half by my brother! We usually compose like making a puzzle, I have my riffs, Paminos has his own and we combine them together. In some other cases me or Pam compose a song entirely by ourselves and when it is done, we make the final touches together.

What are your thoughts on mainstream music? How you think you could obtain that locally and globally?

Bill: I think that mainstream music has an expiration date, like all products have, and has nothing to do with Motherfaster. What I mean is that someone who makes mainstream music, starts compromised to do something that pays off. On the other hand when we compose something, the only criteria we have is to give a kick ass tune to ourselves and every other metalhead who happens to like it. We judge our music like music fans that we are. The only thing we try to obtain, is to reach the people who love Motherfaster and they don’t know that yet, locally and globally!

Where our readers can buy your music?

Paminos: Right now we are in the process of finding a label to release the album, so everyone has to be patient for a couple of months. Stay tuned to motherfaster.com, or our social pages and we’re gonna have some news soon…

Thanks for your time! Please feel free to share anything more to our readers.

Bill: We are Motherfaster and we’re here to stay. This is a threat and a promise!

Paminos: Well, more of a threat than a promise!

Jim: D.t.t.d.f.

 

Link: http://www.artrockin.com/interviews/2014/12/motherfaster-2014-sounding-original-black-sabbath/

Motherfaster interview @ BehindTheVeil

veillogo4

1. Hello! How are you? How are things in the MOTHERFASTER camp at the moment?
Bill: We are great! Rehearsing like always, planning to release the record the best way possible and composing new stuff all the time.

2. I would like to know when the idea of creating MOTHERFASTER started to grow in you. What exactly motivated you or inspired you to create MOTHERFASTER?
Paminos: Jim (drums) wanted to go for a jam session just the three of us. We went to the studio just for the hell of it and we ended up writing automatically two songs in ten minutes. Also the sound and the feel of it all was different from anything we had done so far and so we decided to go for it.

3. The sound of your band is not something that we are used to listening in the Greek heavy metal scene. So, I would like from you to describe your sound to people who will read this interview and also tell us which your inspirations are.
Jim: The MOTHERFASTER sound is best described as a dinosaur riot!
Bill: I always liked the way rehearsals sound and I wanted to bring that in the record. When you press the play button you can feel you are standing next to us!
Paminos: It’s always difficult to describe the sound with words. If you ask ten people what it sounds like, you’ll get ten different answers. The best thing is to check it out for yourself! Especially when it is just a click on the computer or phone or whatever you’re using! That’s what I do when somebody tells me of a band I don’t know anyway.

4. Which is or are according to you the elements in the music of MOTHERFASTER that make your sound distinguishable?
Paminos: I could tell you about amplifiers, guitars, snares and shit, but the three elements that make the sound distinguishable are Pam, Bill and Jim. If you take one away, the sound will not be there.

5. Two of the band members are also members of the band AFTER DUSK. How does this affect your participation in both bands? Can we say that MOTHERFASTER is a side project?
Paminos: It started as a side project, but it turned out to be a full time band like AFTER DUSK. It doesn’t affect mine or Bill’s participation in either band, we just have to go for rehearsals twice as much, but that’s it.

6. By the way how did you come up with the name MOTHERFASTER? What does it mean to you?
Jim: It’s my fault. Paminos thought we should call the band MOTHERFUCKER, but it was missing something. After a couple of hours and a bottle of Vodka I came up with the name!
Paminos: It’s the coolest band name I’ve ever heard. I remember Jim texted me and when I read the word MOTHERFASTER I smiled, run to Bill and said: The name of the band is MOTHERFASTER!

7. I am always interested in the lyrics and from the little I understood, I think that you have some very interesting ones. So, who writes them, what inspires you to write them and finally can you give us some hints of the lyrical theme of each song that you have included in your album?
Paminos: Me and Jim write the lyrics. Sometimes alone, other times together. As far as inspiration goes it has to be something dirty to match the vibe of the song. Most of the times I leave the title of the song for Jim to decide, because he is great at it! The first song is an introduction to the album and has no lyrics. The second song is about a drug – sex abuse situation that ends up in murder. The third entitled “The Nymph and the God” is a parallelism between an ancient Greek myth and a modern day situation – a bad love story. The fourth called “Twenty Four Seven” is about a bad ass mafia guy. Then there is “Tunes of Doom” about imposing religious fear on children. “Jealously Insane” is exactly what it sounds like… We will not tell you about “Mirrors of Sanity”; it’s up to you what it means… “Red Lights” is about a guy that fell in love with a whore and “The Royal Treatment” is about a serial rapist that gets it from his last victim. Happy, delightful stories!

8. I know that you are still searching for a label to release your record. Have you had any offerings so far? What do you want from a label to offer you in order to make a deal?
Paminos: Well, we have been searching for a couple of months since the album was ready and we have some proposals, but we cannot discuss them. Hopefully we will have some good news on this soon. What we want is to get heard by the people that will dig what we are playing. That’s the big bet.

9. In case you don’t find any label, will you release the album on your own?
Paminos: Yes we would, but we will probably have a label.

10. Since we have mentioned AFTER DUSK before. I would like to know if you have any new material ready and when we should expect your new album.
Bill: We have many new songs and we are trying to figure out which are going to be in the album. It’s not going to be ready before a year and a half from now. What is more important for AFTER DUSK now, is that we are going to mix “The Devil Got His Soul” again. The new mix by Jeffro (the guy that mixed the MOTHERFASTER album) is far better than the old mix (the one you have heard) which was made by us. That way we will close this chapter and continue with the new album.

11. From the reviews that you got so far which is the biggest compliment that you have received? Is there something common that every reviewer underlines for your music?
Bill: The biggest compliment is that the reviewers exclude us from the majority of the other bands they listen to every day. Also they are very impressed by the simplicity, yet fullness of our sound.
Paminos: Yes, the fact that we have a signature sound. You play a song and you know who it is before the vocals come in.

12. Thanks for your time answering my questions. Hope to see you here for a live in Thessaloniki. Please close this interview in your own personal way…
Bill: We plan to come to Thessaloniki very soon… Until then keep your head up high and rock n’ roll.
Paminos: Heavy fuckin’ metal!
Jim: Death to the digital faggot.

Nick “Verkaim” Parastatidis

Link: http://www.behindtheveil.hostingsiteforfree.com/index.php/interviews/1986-motherfaster-interview

Motherfaster @ Terrorizer’s compilation CD!

terrMotherfaster is featured on Terrorizer magazine issue 254 compilation CD, Fear Candy No138, along with Exodus, Obituary and other great bands! A very special thank you to our good friend Dimitris from Pandora’s Box Booking for making this happen!!!

ter mff

Houston, WE ARE the problem!

autopsy 17-11

Catch a Motherfaster song you have never heard before (except for those of you who were in our shows) on a dozen of radio stations during this week!

The Autopsy Report Metal Radio Show 17th – 23rd November 2014

Houston… we ARE the problem. That’s right, we’re sticking it to the man again, even if it’s the man in the Moon. Join us for another great leap for metal with a finger in the eye of mainstream and a pickaxe up the sphincter of the mundane. What on Earth, or Moon are we talking about? Must be too much oxygen in our suits. Just tune in…

This week’s playlist:

Powerwolf – Son of a Wolf
Eyes of the Insane – Black Doom
Infitar – Mission Frontalist And Hedonis
Offensive Ground – Emptiness
Ripsaw – Evening In Chaos
Ravenous – Ravenous
Wrayth – Something to Hide
Hammerdrone – Subtle Knives
Counterhold – Victim Of A Parasite
Necrodemon – Supernatural
Engines Of Vengeance – Marwencol
Voodoo Terror Tribe – Twenty12
Motherfaster – The Royal Treatment
Insaniter – Ancient
AxX of Hate – Feel the Burn
Ripio – Decidir El Final
Patron Saint Of Plagues – Anarchy
De Mortuis – Son of Perdition
Pariah – Damnd
The Crazy World Of Arthur Brown – Fire

www.autopsyreport.co.uk
www.facebook.com/autopsyradio
www.radiovillains.com

Cheers,
Gramie

Prepare to be dissected.

Album review @ Behind the veil

 

veillogo4

 

Motherfaster-cover1I think that most of you that check my site have already realized that I am fan of the traditional metal sound and I will write this review from the point of view of a traditional metal fan. Through the years that I write for this site I have listened to many bands that try to marry the classic with the modern metal sound and actually most of them have failed to impress me.

There are, though, a few golden exceptions to this rule and I am happy to see that one of these exceptions are the Greeks MOTHERFASTER. In their debut album they present a sound that is rooted in the 70’s and 80’s metal sound and yet they have a modern production and don’t hesitate to use some grooves when needed. I think that their influences can be found in such bands like BLACK SABBATH (with Ozzy), Ozzy Osbourne and of course BLACK LABEL SOCIETY. There are, however, moments where they add a rock ‘n’ roll element to their sound that brings to mind good old MOTORHEAD and such an example is the track with the title “Jealously Insane”. In my opinion MOTHERFASTER introduce themselves in a very impressive way with their debut album which is characterized by inspiration, fantasy and passion. Hope they continue this way in the future too…


Nick “Verkaim” Parastatidis

Link: http://www.behindtheveil.hostingsiteforfree.com/index.php/reviews/new-albums/1966-motherfaster–motherfaster

Album review @ Rockinaround.net (In Greek)

Motherfaster! Ένα όνομα που αν δεν σου φέρει στο μυαλό αυτό που εννοούσαν οι Αθηναίοι heavy metallers όταν το σκέφτονταν, πρέπει να πατήσεις το replay στον ομώνυμο δίσκο και να πιάσεις μια μπύρα. Το κλασσικό old school heavy metal στα βήματα που χάραξαν οι Black Sabbath σε συνδυασμό  με το southern στοιχείο αποτελούν τη μουσική του ‘’Motherfaster’’. Με απλότητα στον ήχο τους και χωρίς περίεργα εφέ, αυτό το μουσικό τριο είναι ξεκάθαρο στα συναισθήματα που θέλει να προκαλέσει, σε όσους του δώσουν τη δέουσα σημασία, με την κυκλοφορία αυτού του ντεμπούτου album τους: μίσος και όρεξη για φασαρίες. Γρήγορα και εντυπωσιακά groov-ατα riffs με τρομερές αλλαγές τέμπο και παραδοσιακά heavy solo στην κιθάρα.Το μπάσο, μόνιμα σε παραμόρφωση, γεμίζει το ‘’κενό’’ της ρυθμικής κιθάρας και αγριεύει κατά πολύ τον ήχο της μπάντας, ενώ τα τύμπανα δένουν τον όλο αυτό ήχο πολύ σωστά και απλά, βγάζοντας feeling και όχι απορία για το τι παίζει και με ποια τεχνική ο drummer.

Δείχνουν εμπειρία στο χώρο, καθώς ο Παμίνος (φωνητικά και μπάσο) και ο Βασίλης (κιθάρα) είναι μέλη των After Dusk, επίσης heavy μπάντα. Οι στίχοι γράφονται από τον Παμίνο και τον Δημήτρη (τύμπανα) και είναι προσωπικές ιστορίες που, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι, κάποιες είναι πραγματικές και κάποιες όχι. Καλογραμμένοι στίχοι και συνδυάζονται άριστα με τη μουσική, βάζοντας σε μέσα στην εκάστοτε ιστορία που διηγούνται. Ανυπομονούμε προφανώς για την επίσημη κυκλοφορία του δίσκου,ο οποίος θα περιέχει 9 κομμάτια και για έναν ακόμη δίσκο σύντομα, ώστε να συνεχίσουν τα παιδιά αυτή την πολύ καλή δουλειά που ξεκίνησαν με το ‘’Motherfaster’’.

By JoJo Apostolopoulos

Link: http://rockinaround.net/2014/10/31/motherfaster-motherfaster/

Radio Debut for our first single ‘The nymph and the god”!!!

grammie

The Autopsy Report Metal Radio Show 29th September – 5th October 2014

Dare you enter the brutal mind of the metal DJ? What might you find in there? That which scares you? Excites you? Or just fucking irritates you? Whatever dude. Inside this DJ’s mind we have a plethora of brutal upcoming independent bands all waiting to psychoanalyse you and give you the shock treatment. So, tell us about your mother, and tune in!!!

This week’s playlist:

Gormathon – In Benevolence
Obzidian – Preservation Of The Wretched
Wrayth – Taker of Souls
Ravenous – Reverse (sympathy)
Hammerdrone – Prometheus Is Murdered
Counterhold – Time To Die
Patron Saint Of Plagues – Hangtime Shuffle
Engines Of Vengeance – Live Clean, Fight Dirty
Chris Violence – The Working Dead
Elias T. Hoth – Lock n Load
After Dusk – Gamma Ray Burst
Motherfaster – The Nymph And The God
Voodoo Sex Cult – 40 Days
Insaniter – Allay Of Fear
The Senton Bombs – Nothing Quite Like This
Le Poisson – Waves
Ripio – Manos En La Espalda
Voodoo Terror Tribe – Screaming Dreams
Argent – Hold Your Head Up

www.autopsyreport.co.uk
www.facebook.com/autopsyradio
www.radiovillains.com

Cheers,
Gramie

Prepare to be dissected.